JUDr. Viera Nováková
Advokátska kancelária

Zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod por. č. 1395

Kancelária

Janka Kráľa 7
974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Pondelok až piatok 9.00 – 17.00 hod. (alebo po telefonickom dohovore)

Tel. +421 48 4145373
Fax: +421 48 4145363
Mobil: +421 905 538 854

Email: novakova@advokatky.net

Fakturačné údaje

IČO: 45026556
DIČ: 1045156541
IČ DPH: SK1045156541

Banka: Tatra banka  a. s.
IBAN: SK081100000002627778181