Poskytuje však právne a poradenské služby klientom v rámci celého územia Slovenskej republiky. Našou filozofiou je byť čo najbližšie k svojim klientom, a tak mobilita našich zamestnancov podľa potreby klientov je samozrejmosťou. Od momentu prvej porady či konzultácie so svojimi klientmi budujeme dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Primárnym cieľom je poskytovať klientom komplexné, rýchle a kvalitné právne služby a právne poradenstvo na vysokej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

SKÚSENOSTI

Počas svojho pôsobenia sa naša kancelária vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov, pričom ochrana ich záujmov je našim prvoradým cieľom.

Jednou z dominancií našej právnej činnosti je poskytovanie služieb podnikateľským subjektom – tak slovenským ako aj zahraničným podnikateľom a spoločnostiam. Služby pre korporátnych klientov zahŕňajú komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva (obchodné právo a právo obchodných spoločností vrátane podnikania zahraničných osôb a pod.). Mnohých klientov sprevádzame od ich založenia aj počas ďalšieho vykonávania ich podnikateľskej činnosti. Zamestnávateľom poskytujeme právne služby pre ich tím zamestnancov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia či zdravotného práva. V prípade súdneho sporu našich klientov zastupujeme pred súdom.

Naša kancelária však poskytuje služby aj pre fyzické osoby nepodnikateľov pri riešení ich každodenných problémov v rôznych oblastiach práva (právo nehnuteľností, sporová agenda, občianske právo a pod.). Poskytujeme právnu podporu zahraničným investorom pri realizácii ich investičných alebo obchodných zámerov na území Slovenskej republiky, vrátane zakladania organizačných zložiek a vytvárania dcérskych spoločností zahraničných subjektov v Slovenskej republike.

Naša kancelária disponuje personálom, ktorý dynamicky, racionálne a flexibilne pristupuje k záujmom a otázkam našich klientov. V záujme poskytovať naše služby na čo najvyššej úrovni zabezpečujeme školenia svojich zamestnancov a prispievame do viacerých odborných publikácií. Dôkazom kvality našich zamestnancov sú aj ich bohaté skúsenosti s vedeckou publikačnou a prednáškovou činnosťou na odbornej a akademickej pôde.

RÝCHLOSŤ A KVALITA

Uvedomujeme si, že pri súčasnej dynamike doby je čas až príliš veľkým luxusom, preto sa ho snažíme našim klientom ušetriť. Počas analýzy právneho problému poskytujeme klientom profesionálnu, rýchlu a kvalitnú právnu radu. Pri poskytovaní právnej služby je klientovi spravidla určený kontaktný člen nášho kolektívu, s ktorým sa môže kedykoľvek spojiť. Tiež sme si vedomí toho, že cena našich služieb musí byť vždy v priamej úmere s ich kvalitou. V záujme zefektívnenia našej práce je samozrejmosťou využívanie moderných informačných technológií, ktoré šetria našim klientom čas i financie.